2022

• Tom Heijnen (2022). Broedvogels van de Weijerkens (gemeente Bergeijk) in 2022. (Uitgave VWG De Kempen)

2021

• Jan Kolsters (2021). Broedvogels van de Visvijvers Valkenswaard in 2021. (Uitgave VWG De Kempen)

• Pieter Wouters (2021). Broedvogelinventarisatie De Oase 2021. (Uitgave VWG De Kempen)

2020

• Jan Kolsters (2020). Broedvogels van het dal van de Groote Beerze in 2020 (Traject 2). (Uitgave VWG De Kempen)

• Tom Heijnen & Jan Kolsters (2020). Broedvogels van de Visvijvers Valkenswaard ten westen van de Tongelreep in 2020. (Uitgave VWG De Kempen)

2019

• Jan Kolsters, Pieter Wouters, Mark Sloendregt, Harold Bierens, Wim Deeben, Jan Wouters, Paul van Pelt, Tom Heijnen & Nico Venema (2019). Broedvogels van het dal van de Groote Beerze 2019. (Uitgave VWG De Kempen)

• Jacques van Kessel (2019). Raven in het Leenderbos & Valkenhorst 2019. (Uitgave VWG De Kempen)

• Jacques van Kessel (2019). Rapport Roofvogels in het Leenderbos

• Jacques van Kessel (2019). Grauwe Ganzen op de Valkenhorst (2019)

2018

• Bierens, Harold., Deeben, Wim., Heijnen, Tom., Kolsters, Jan., Pelt, Paul van., Sloendregt, Mark., Wouters, Jan., & Wouters, Pieter. (2019). Dal van de Kleine Beerze, nulmeting broedvogels 2018. (Uitgave VWG De Kempen)

• Kolsters, Jan., Wouters, Pieter., Veer, Wil de., Heijnen, Tom., Deeben, Wim., Sloendregt, Mark., Bierens, Harold., & Pelt, Paul van. (2019). Broedvogels van de Visvijvers Valkenswaard Oost 2018. (Uitgave VWG De Kempen)

• Kessel, Jacques van (2018). Raven in Leenderbos, Valkenhorst en Groote Heide in 2018

• Kessel, Jacques van (2018). Rapport Roofvogels in het Leenderbos

2017

• Kessel, Jacques van (2017). Overzicht raaf waarnemingen in de Kempen 1973 - 2017.

• Kessel, Jacques van (2017). Overzomerende en overwinterende grauwe ganzen in de Brabantse Kempen. Resultaat tellingen mei 2016-maart 2017.

• Kolsters, Jan & de Veer, Wil (2017). Rapport Valkenhorst Ten Westen vd Tongelreep 2017

2016

• Kolsters, Jan., van der Krieken, Piet., Wouters, Pieter & Jansen, Noud (2016). Kansen voor akker- en struweelvogels in de gemeente Eersel. Uitgave VWG De Kempen.

• Kolsters, Jan., Wouters, Pieter., Veer, de Wil., Heijnen, Tom., Deeben, Wim & Sloendregt, Mark.(2016). Broedvogels van de Visvijvers Valkenswaard 2015. Uitgave VWG De Kempen.

2015

2014

 • Kolsters, Jan., Kessel, Jacques van., De Veer, Wil & Deeben, Wim. Spreeuwen tellen op hun slaapplaats. Uitgave VWG De Kempen. (nog niet actief)

2013

 • Kessel, Jacques van (2013), Roofvogelonderzoek in het beekdal van de Dommel, een eerste verkenning in 2013. Uitgave VWG De Kempen.

 

 2012

 • Sloendregt, Mark (2012), Kerkuilbroedgegevens 2012. Uitgave VWG De Kempen.

 

2011

 • Kessel, Jacques van (2011), Vogeltellingen winter 2010-2011 in de Dommelbeemden, de Hogt, Heuvelse Putten en Klotputten. Uitgave VWG De Kempen.

 

 2010

 • Kessel, Jacques van(2010), Vogeltellingen in het najaar van 2010 in het natuurgebied de Dommelbeemden. Uitgave VWG de Kempen.

 

2009

 • Kolsters, Jan / Deeben, Wim / Veer, Wil de/ Kessel, Jacques van en Wouters, P. (2009), Broedvogelinventarisatie van het gebied Grootmeer en Kleinmeer in 2009. Uitgave VWG De Kempen.

 

2008

 • Kessel, Jacques (2008), Grootmeer en Kleinmeer Beheersvisie 2009-2018. Uitgave VWG De Kempen.

 

 2007

 • Kolsters, Jan en Veer, Wil de (2007), Buikheide 2006. Uitgave VWG De Kempen

 

2006

 • Kolsters, Jan en Wouters, Pieter (2006), Broedvogelinventarisatie van de voormalige viskwekerij Valkenswaard in 2005. Uitgave VWG De Kempen.

 

2005

 

 

2004

 

 

2003

 

 • Kolsters, Jan en Wouters, Pieter (2003), Broedvogels van de visvijvers Valkenswaard in 2002 in vergelijking met 1991, 1993, 1996 en 1999. Uitgave VWG De Kempen.
 • Veer, Wil de (2003), Inventarisatierapport 2002 Golfbaan Welschap. Uitgave VWG De Kempen.  

 

2002

 

 


2001

 

 

2000

 

 • Hermans, Hans en Jacobs, Ben (2000), Broedvogels van de Hapertse Heide in 2000. Uitgave VWG De Kempen
 • Kolsters, Jan en Wouters, Pieter (2000), Broedvogels van de visvijvers Valkenswaard in 1999 in vergelijking met 1991, 1993 en 1996. Uitgave VWG De Kempen.  

 

1999

 

 

1998

 

 

1997

 

 • Happen, Piet van (1997), Roofvogelinventarisatie Groote Heide 1997. Uitgave VWG De Kempen.
 • Hermans, Hans / Jacobs, Ben en Vleuten, Tonny van der (1997), Broedvogels van de Hapertse Heide in 1997. Uitgave VWG De Kempen
 • Kolsters, Jan en Wouters, Pieter (1997), Broedvogels van de visvijvers Valkenswaard in 1996 in vergelijking met 1991 en 1993.. Uitgave VWG De Kempen  

 

1996

 

 • Kessel, Jacques van en Vrijaldenhoven, Albert (1996), Onderzoek roofvogels en uilen in het bosgebied Buikheide en Halve Mijl in 1996. Uigave VWG De Kempen.
 • Hermans, Hans / Jacobs, Ben en Vleuten, Tonny van der (1995), Broedvogels van de Hapertse Heide in 1996. Uitgave VWG De Kempen  

 

1995

 

 

1994

 

 

1993

 

 

1992

 

 • Heijnen, Tom (1992), Broedvogels van de Visvijvers te Valkenswaard ten oosten van de Tongelreep in 1991. Uitgave VWG De Kempen.
 • Kessel, Jacques van (1992), Onderzoekproject malpiegebied valkenswaard 1986-1990, deelrapport 1: vegetatie-ontwikkeling. Uitgave VWG De Kempen.
 • Bos, J. (1992), Onderzoekproject malpiegebied valkenswaard 1986-1990, deelrapport 2: voedselverrijking van de vennen. Uitgave VWG De Kempen.
 • Manders, M en Louweren, H. de (1992), Onderzoekproject malpiegebied valkenswaard 1986-1990, deelrapport 3: broedvogelonderzzoek. Uitgave VWG De Kempen.
 • Bos, J. (1992), Onderzoekproject malpiegebied valkenswaard 1986-1990, deelrapport 4: bestrijding en aantalsontwikkeling van de kokmeeuwen. Uitgave VWG De Kempen.
 • Kessel, Jacques van (1992), Onderzoekproject malpiegebied valkenswaard 1986-1990, deelrapport 5: visserij-historie. Uitgave VWG De Kempen.
 • Kessel, Jacques van (1992), Onderzoekproject malpiegebied valkenswaard 1986-1990, deelrapport 6: literatuur. Uitgave VWG De Kempen.  

 

1991

 

 

1989

 

 • Bakermans, Marco / Broek, Mart van der / Kolsters, Jan en Vleuten, Tonny van der (1989), Broedvogelinventarisatie 'De Plateaux'. Uitgave VWG De Kempen.  

 

1985

 

 • Bakermans, Marco e.a. (1985), Broedvogelinventarisatie Cartierheide 1985. Uitgave VWG De Kempen.  

 

1983

 

 • Heijnen, Tom (1983), Inventarisatie van enige broedvogels in het agrarisch gebied in de Kempen in 1982. Uitgave VWG De Kempen.
 • Sanders, Geert (1983), Broedvogelinventarisatie Collse Zegge 1982. Uitgave VWG De Kempen.
 • Wouters, Pieter en Kessel, Jacques van (1983), Verslag beheerswerkzaamheden 1979 - 1983, Grijze Steen. Uitgave VWG De Kempen.  

 

1982

 

 • Neijts, Frank (1982), Roofvogels in de Kempen. Uitgave VWG De Kempen.
 • Sanders, Geert (1982), Broedvogelinventarisatie Collse Zegge 1981. Uitgave VWG De Kempen.  

 

1981

 

 • Heijnen, Tom (1981), Vogels van de Broekeling, Herdgang en Spreeuwelsche Heide. Uitgave VWG De Kempen.
 • Heijnen, Tom (1981), Vogels van de Vessemse Vennen. Uitgave VWG De Kempen.
 • Kessel, Jacques van (1981), De Neterselse- en Mispeleindse Heide, vegetatie. Inventaristaierapport t.b.v ruilverkaveling de Hilver. Uitgave VWG De Kempen.
 • Wouters, Pieter et al (1981), Voedselmogelijkheden van de Brilduiker op de Hees. Uitgave VWG De Kempen.  

 

1980

 

 • Heijnen, Tom en Lurling, H (1980), Broedvogelinventarisatie van de Malpie en Malpiebergsche heide in 1974 en 1975. Uitgave VWG De Kempen.
 • Lurling, H (1980), Verslag broedvogel- en planteninventarisatie Malpie en Dommelbeemden in 1977 en 1979. Uitgave VWG De Kempen.  

 

1979

 

 • Bakermans, Marco e.a. (1979), Cartierheide-inventarisatie '76-'77. Uitgave VWG De Kempen.  

 

1975

 

 • Venema, Nico e.a. (1975), Broedvogelinventarisatie Cartierheide 1975. Uitgave VWG De Kempen.  

 

1973

 

 • Kessel, Jacques van en Tönissen, Chris (1973), Beheersplan Landschotse Heide. Uitgave VWG De Kempen.