Al ruim 35 jaar onderhouden we een nestkastenproject op Koningshof in Veldhoven. Het terrein bestaat hoofdzakelijk uit halfopen naaldbos met hier en daar wat loofhout.

 

Er hangen ongeveer 100 nestkasten die we ieder broedseizoen controleren. Daardoor kunnen we de ontwikkeling van de holenbroeders in de Kempen volgen. Zo is de opmars van de boomklever mooi af te lezen uit de resultaten van onze controles.

 

Jaarlijks broeden er koolmees en pimpelmees, maar ook bonte vliegenvanger en boomklever. In enkele grotere kasten vinden we holenduif en bosuil en soms kauw. Iets minder vaak komen we zwarte mees, gekraagde roodstaart of roodborst tegen en soms zelfs een nestje jonge eekhoorns.

 

In de Blauwe Klauwier verschijnt regelmatig een verslag over het nestkastenproject op Koningshof:

 

Nestkasten Koningshof in 2009 (Blauwe Klauwier 2010)

 

Verslag van de nestkastcontroles op Koningshof 2008 (Blauwe Klauwier januari 2009)

 

Verslag van de nestkastcontroles op Koningshof 2007 (Blauwe Klauwier januari 2008)

 

Verslag van de nestkastencontroles op Koningshof in 2006 (Blauwe Klauwier april 2007)

 

Resultaten van de nestkasten op Koningshof in 2004 en 2005 (Blauwe Klauwier april 2006)

 

De vogelbevolking van de nestkasten op Koningshof van 1978 tot en met 2000 (Blauwe Klauwier 2000 - 3)