Jaarlijks doen we onderzoek aan broedvogels en niet-broedvogels. Voorbeelden hiervan zijn: inventarisaties van gebieden op broedvogels, tellingen van vogels in de winter, vogeltrektellingen, weidevogels, bekentellingen, nestkastenonderzoek en onderzoek naar de broedbiologie van uilen en roofvogels als havik en wespendief. We doen mee aan diverse landelijke projecten, SOVON, kolonievogeltelling, MUS-project, onderzoek nachtzwaluwen, slaapplaatstelling grote zilverreigers. Op diverse manieren houden we ons bezig met natuur- en vogelbescherming en het geven van voorlichting.