Geslaagd symposium Vogelwerkgroep De Kempen

Op zaterdag 21 februari vond op Koningshof in Veldhoven het symposium plaats van Vogelwerkgroep De Kempen vanwege hun 40 jarig jubileum.
Aan een groot publiek werden zeer uiteenlopende lezingen gepresenteerd over het wel en wee van de vogels in hun werkgebied.Vogelwerkgroep De Kempen bestudeert al veertig jaar de in het wild levende vogels in een gebied dat grofweg begrensd wordt door de gemeentes Nuenen, Budel, Reusel en Middelbeers.
Sommige tellingen lopen al een hele lange tijd en vormen een interessante reeks aan de hand waarvan vastgesteld kan worden met welke soorten het slecht gaat en met welke goed. Het opbouwen van lange reeksen vergt discipline en volharding van de tellers en de coördinatoren.
Zo worden in het agrarisch gebied al ongeveer 30 jaar de wintervogels geteld in het agrarisch gebied waar iedere teller ongeveer 1000 hectare voor zijn rekening neemt. Aan de hand van deze tellingen kunnen verantwoorde conclusies worden getrokken.
Ook de huiszwaluw, de klapekster en het al 37 jaren lopend nestkastenonderzoek kwamen voor het voetlicht. Daarnaast kwamen de bosvogels aan bod.
Het publiek keerde tevreden huiswaarts gewapend met de nieuw opgedane kennis betreffende de vogelwereld in de Brabantse Kempen.