Vogelwerkgroep De Kempen is gestart met het hangen van kasten voor kerkuilen vanaf 1979 door Wim van der Voort, Lex Peeters, Geert Sanders e.a. Enkele ‘kastnummers’ verwijzen naar vrije broedgevallen uit 1975 zoals deze door Sjoerd Braaksma werden gevonden. In eerste instantie werden kasten geplaatst in kerken onder het motto ‘de kerkuil terug in de kerk’. Dit omdat veel kerken werden afgegaasd om vogels buiten de deur te houden.

 

Kees van Limpt heeft in de jaren negentig nog veel kasten gehangen in gemeente Reusel- de Mierde en in zijn voormalig vogelasiel ‘Second Chance’ in Lage Mierde werden ook vele uilen geholpen.

 

Vanaf 2004 is onze ‘uilenwerkgroep’ uitgegroeid tot een groep van vele vrijwilligers in diverse gemeenten in onze regio. Brabants Landschap geeft sinds 2004 ook ondersteuning aan uilenwerkgroepen middels het beschikbaar stellen van kasten, brochures en/of voorlichting.

 

Voor kerkuilen in onze regio is door o.a. het plaatsen van nestkasten voldoende nestgelegenheid gecreëerd. De populatie kerkuilen in Nederland was in 2010 gegroeid tot 3000 broedparen. Bij voldoende prooiaanbod en zachte winters zal deze populatie zich in de komende jaren kunnen handhaven. De verstedelijking van het buitengebied, de intensivering van de landbouw en het hoge aantal verkeersslachtoffers blijven echter een bedreiging vormen.

 

Voor de beschermer is in 2013 een handleiding geschreven door Johan de Jong met veel praktische basisinformatie over de Kerkuil. Download handleiding.

 

Het verloop van de laatste broedseizoenen kan als volgt worden samengevat:

 

  • 2013: weinig broedsels, lage bezettingsgraad en laat broedseizoen met lange winter
  • 2012: veel, grote en vroege legsels, na vier jaar weer een succesjaar, 14 slachtoffers.
  • 2011: sneeuwrijke winter, enkele late broedsels en een laag nestsucces.
  • 2010: verbeterde voedselsituatie en herstel met 32 broedsels.
  • 2009: lage bezettingsgraad van 8%, zeer weinig broedsels, 24 territoria (zonder broedsel).
  • 2008: hoge bezettingsgraad, 46 broedsels, weinig grote legsels, relatief veel uitval onder de pulli.
  • 2007: succesjaar met achttien broedsels met vijf eieren of meer, 136 uitgevlogen pulli, diverse tweede broedsels.
  • 2006: een laag jongenoverlevingsratio, diverse slachtoffers, een stabiele populatie kerkuilen.

     

 

Regelmatig verschijnen verslagen en artikelen over uilen, zoals:

 

 

Op de site van Brabants Landschap presenteert onze werkgroep zich ook. Lees meer...