Functie Naam
Voorzitter Jan Kolsters
Vice voorzitter/algemeen lid Harold Bierens
Secretaris Cor van Pelt
Penningmeester Piet van der Krieken   
Biologisch secretaris     vacant
Algemeen lid Albert Sprengers