FunctieNaam
Voorzitter Jan Kolsters
Vice-voorzitter/algemeen lid Harold Bierens
Secretaris Simone Valkonet-Huijskes
Penningmeester Piet van der Krieken   
2e Secretaris/Penningmeester Gerben Helmes
Algemeen lid Albert Sprengers
Algemeen lid

Peter Simon