Functie Naam
Voorzitter Jan Kolsters
Vice-voorzitter/algemeen lid Harold Bierens
Secretariaat Simone Valkonet-Huijskes & Gerben Helmes
Penningmeester Piet van der Krieken & Gerben Helmes   
Algemeen lid Albert Sprengers
Algemeen lid Peter Simon