Onze werkgroep is in 1979 gestart met het hangen van kasten voor Kerkuilen. In eerste instantie werden kasten geplaatst in kerken onder het motto ‘de kerkuil terug in de kerk’. Dit omdat veel kerken werden afgegaasd om vogels buiten de deur te houden. Vanaf 2004 is onze ‘uilenwerkgroep’ uitgegroeid tot een groep van vele vrijwilligers in diverse gemeenten in onze regio. Brabants Landschap geeft sinds 2004 ook ondersteuning aan uilenwerkgroepen middels het beschikbaar stellen van kasten, brochures en/of voorlichting. Meer informatie over het Kerkuilenwerk van onze werkgroep is te vinden op de site van Brabants Landschap.

Voor kerkuilen in onze regio is door o.a. het plaatsen van nestkasten voldoende nestgelegenheid gecreëerd. De populatie kerkuilen in Nederland was in 2010 gegroeid tot 3000 broedparen. Bij voldoende prooiaanbod en zachte winters zal deze populatie zich in de komende jaren kunnen handhaven. De verstedelijking van het buitengebied, de intensivering van de landbouw en het hoge aantal verkeersslachtoffers blijven echter een bedreiging vormen.

Voor de Kerkuilbeschermer is in 2013 een handleiding geschreven door Johan de Jong met veel praktische basisinformatie over de Kerkuil.

Regelmatig verschijnen verslagen en artikelen over Kerkuilen in nestkasten in de Blauwe Klauwier. Deze zijn te vinden op Natuurtijdschriften.nl