Tot voor enkele jaren gaf VWG de Kempen een verenigingsblad uit onder de naam "De Blauwe Klauwier". In De Blauwe Klauwier stonden onder andere verslagen van activiteiten, onderzoeken en bijzonderheden over vogels en vogelaars en besprekingen van natuurgebieden.

Het verenigingsblad wordt niet meer op papier uitgegeven, maar is in 2017 vervangen door een digitale nieuwsbrief. Omdat de inhoud van de nieuwsbrief niet anders was dan die van De Blauwe Klauwier, is in de jaarvergadering van januari 2018 besloten dat de nieuwsbrief vanaf dat moment als verenigingsblad verder zal gaan onder de oude naam: De Blauwe Klauwier.

De digitale uitgaves zijn als PDF-bestanden hieronder te vinden.

 

2022

2021

2019

2018

2017