2019

• Bierens, Harold., Deeben, Wim., Heijnen, Tom., Kolsters, Jan., Pelt, Paul van., Sloendregt, Mark., Wouters, Jan., & Wouters, Pieter. (2019). Dal van de Kleine Beerze, nulmeting broedvogels 2018. (Uitgave VWG De Kempen)

• Kolsters, Jan., Wouters, Pieter., Veer, Wil de., Heijnen, Tom., Deeben, Wim., Sloendregt, Mark., Bierens, Harold., & Pelt, Paul van. (2019). Broedvogels van de Visvijvers Valkenswaard Oost 2018. (Uitgave VWG De Kempen)

2018

•Kessel, Jacques van (2018). Raven in Leenderbos, Valkenhorst en Groote Heide in 2018

•Kessel, Jacques van (2018). Rapport Roofvogels in het Leenderbos

2017

• Kessel, Jacques van (2017). Overzicht raaf waarnemingen in de Kempen 1973 - 2017.

• Kessel, Jacques van (2017). Overzomerende en overwinterende grauwe ganzen in de Brabantse Kempen. Resultaat tellingen mei 2016-maart 2017.

• Kolsters, Jan & de Veer, Wil (2017). Rapport Valkenhorst Ten Westen vd Tongelreep 2017

2016

• Kolsters, Jan., van der Krieken, Piet., Wouters, Pieter & Jansen, Noud (2016). Kansen voor akker- en struweelvogels in de gemeente Eersel. Uitgave VWG De Kempen.

• Kolsters, Jan., Wouters, Pieter., Veer, de Wil., Heijnen, Tom., Deeben, Wim & Sloendregt, Mark.(2016). Broedvogels van de Visvijvers Valkenswaard 2015. Uitgave VWG De Kempen.

2015

2014

 • Kolsters, Jan., Kessel, Jacques van., De Veer, Wil & Deeben, Wim. Spreeuwen tellen op hun slaapplaats. Uitgave VWG De Kempen. (nog niet actief)

2013

 • Kessel, Jacques van (2013), Roofvogelonderzoek in het beekdal van de Dommel, een eerste verkenning in 2013. Uitgave VWG De Kempen.

 

 2012

 • Sloendregt, Mark (2012), Kerkuilbroedgegevens 2012. Uitgave VWG De Kempen.

 

2011

 • Kessel, Jacques van (2011), Vogeltellingen winter 2010-2011 in de Dommelbeemden, de Hogt, Heuvelse Putten en Klotputten. Uitgave VWG De Kempen.

 

 2010

 • Kessel, Jacques van(2010), Vogeltellingen in het najaar van 2010 in het natuurgebied de Dommelbeemden. Uitgave VWG de Kempen.

 

2009

 • Kolsters, Jan / Deeben, Wim / Veer, Wil de/ Kessel, Jacques van en Wouters, P. (2009), Broedvogelinventarisatie van het gebied Grootmeer en Kleinmeer in 2009. Uitgave VWG De Kempen.

 

2008

 • Kessel, Jacques (2008), Grootmeer en Kleinmeer Beheersvisie 2009-2018. Uitgave VWG De Kempen.

 

 2007

 • Kolsters, Jan en Veer, Wil de (2007), Buikheide 2006. Uitgave VWG De Kempen

 

2006

 • Kolsters, Jan en Wouters, Pieter (2006), Broedvogelinventarisatie van de voormalige viskwekerij Valkenswaard in 2005. Uitgave VWG De Kempen.

 

2005

 

 

2004

 

 

2003

 

 • Kolsters, Jan en Wouters, Pieter (2003), Broedvogels van de visvijvers Valkenswaard in 2002 in vergelijking met 1991, 1993, 1996 en 1999. Uitgave VWG De Kempen.
 • Veer, Wil de (2003), Inventarisatierapport 2002 Golfbaan Welschap. Uitgave VWG De Kempen.  

 

2002

 

 


2001

 

 

2000

 

 • Hermans, Hans en Jacobs, Ben (2000), Broedvogels van de Hapertse Heide in 2000. Uitgave VWG De Kempen
 • Kolsters, Jan en Wouters, Pieter (2000), Broedvogels van de visvijvers Valkenswaard in 1999 in vergelijking met 1991, 1993 en 1996. Uitgave VWG De Kempen.  

 

1999

 

 

1998

 

 

1997

 

 • Happen, Piet van (1997), Roofvogelinventarisatie Groote Heide 1997. Uitgave VWG De Kempen.
 • Hermans, Hans / Jacobs, Ben en Vleuten, Tonny van der (1997), Broedvogels van de Hapertse Heide in 1997. Uitgave VWG De Kempen
 • Kolsters, Jan en Wouters, Pieter (1997), Broedvogels van de visvijvers Valkenswaard in 1996 in vergelijking met 1991 en 1993.. Uitgave VWG De Kempen  

 

1996

 

 • Kessel, Jacques van en Vrijaldenhoven, Albert (1996), Onderzoek roofvogels en uilen in het bosgebied Buikheide en Halve Mijl in 1996. Uigave VWG De Kempen.
 • Hermans, Hans / Jacobs, Ben en Vleuten, Tonny van der (1995), Broedvogels van de Hapertse Heide in 1996. Uitgave VWG De Kempen  

 

1995

 

 

1994

 

 

1993

 

 

1992

 

 • Heijnen, Tom (1992), Broedvogels van de Visvijvers te Valkenswaard ten oosten van de Tongelreep in 1991. Uitgave VWG De Kempen.
 • Kessel, Jacques van (1992), Onderzoekproject malpiegebied valkenswaard 1986-1990, deelrapport 1: vegetatie-ontwikkeling. Uitgave VWG De Kempen.
 • Bos, J. (1992), Onderzoekproject malpiegebied valkenswaard 1986-1990, deelrapport 2: voedselverrijking van de vennen. Uitgave VWG De Kempen.
 • Manders, M en Louweren, H. de (1992), Onderzoekproject malpiegebied valkenswaard 1986-1990, deelrapport 3: broedvogelonderzzoek. Uitgave VWG De Kempen.
 • Bos, J. (1992), Onderzoekproject malpiegebied valkenswaard 1986-1990, deelrapport 4: bestrijding en aantalsontwikkeling van de kokmeeuwen. Uitgave VWG De Kempen.
 • Kessel, Jacques van (1992), Onderzoekproject malpiegebied valkenswaard 1986-1990, deelrapport 5: visserij-historie. Uitgave VWG De Kempen.
 • Kessel, Jacques van (1992), Onderzoekproject malpiegebied valkenswaard 1986-1990, deelrapport 6: literatuur. Uitgave VWG De Kempen.  

 

1991

 

 

1989

 

 • Bakermans, Marco / Broek, Mart van der / Kolsters, Jan en Vleuten, Tonny van der (1989), Broedvogelinventarisatie 'De Plateaux'. Uitgave VWG De Kempen.  

 

1985

 

 • Bakermans, Marco e.a. (1985), Broedvogelinventarisatie Cartierheide 1985. Uitgave VWG De Kempen.  

 

1983

 

 • Heijnen, Tom (1983), Inventarisatie van enige broedvogels in het agrarisch gebied in de Kempen in 1982. Uitgave VWG De Kempen.
 • Sanders, Geert (1983), Broedvogelinventarisatie Collse Zegge 1982. Uitgave VWG De Kempen.
 • Wouters, Pieter en Kessel, Jacques van (1983), Verslag beheerswerkzaamheden 1979 - 1983, Grijze Steen. Uitgave VWG De Kempen.  

 

1982

 

 • Neijts, Frank (1982), Roofvogels in de Kempen. Uitgave VWG De Kempen.
 • Sanders, Geert (1982), Broedvogelinventarisatie Collse Zegge 1981. Uitgave VWG De Kempen.  

 

1981

 

 • Heijnen, Tom (1981), Vogels van de Broekeling, Herdgang en Spreeuwelsche Heide. Uitgave VWG De Kempen.
 • Heijnen, Tom (1981), Vogels van de Vessemse Vennen. Uitgave VWG De Kempen.
 • Kessel, Jacques van (1981), De Neterselse- en Mispeleindse Heide, vegetatie. Inventaristaierapport t.b.v ruilverkaveling de Hilver. Uitgave VWG De Kempen.
 • Wouters, Pieter et al (1981), Voedselmogelijkheden van de Brilduiker op de Hees. Uitgave VWG De Kempen.  

 

1980

 

 • Heijnen, Tom en Lurling, H (1980), Broedvogelinventarisatie van de Malpie en Malpiebergsche heide in 1974 en 1975. Uitgave VWG De Kempen.
 • Lurling, H (1980), Verslag broedvogel- en planteninventarisatie Malpie en Dommelbeemden in 1977 en 1979. Uitgave VWG De Kempen.  

 

1979

 

 • Bakermans, Marco e.a. (1979), Cartierheide-inventarisatie '76-'77. Uitgave VWG De Kempen.  

 

1975

 

 • Venema, Nico e.a. (1975), Broedvogelinventarisatie Cartierheide 1975. Uitgave VWG De Kempen.  

 

1973

 

 • Kessel, Jacques van en Tönissen, Chris (1973), Beheersplan Landschotse Heide. Uitgave VWG De Kempen.