Aanmelden als lid kan per e-mail. Vermeld in de onderwerpregel de tekst "Lid worden" en vergeet niet uw naam, adres en woonplaats te vermelden! Na ontvangst van de aanmelding krijgt u een informatiepakket thuis gestuurd met daarin het jaarprogramma, een uitnodiging voor de volgende ledenbijeenkomst, de statuten en het huishoudelijk reglement.

 

De contributie bedraagt €30,00 per jaar; gezinsleden betalen €15,00; studenten en 65-plussers betalen €25,00.