Jaarkalender 2017

Ledenvergadering vrijdag 27 januari, tevens lezing Ruud Foppen (Sovon); Expertise: Ecoloog/ornitholoog met kennis van onder meer habitatkeuze, populatie-ecologie van vogels en zoogdieren, ecologische netwerken, effecten van verstoring verkeer en geluid, omvang van duurzame populaties, analyse van populatietrends, klimaateffecten bij vogels, ontwikkelen vogelindicatoren, beheeradviezen voor vogelpopulaties, ecologische effectenstudies, internationale onderzoekssamenwerking, ruime ervaring met onderzoeks- lijnmanagement.

Ledenbijeenkomst vrijdag 24 februari. Voor de pauze zal er “iets” gedaan worden aan kennisverbreding van veel voorkomende soorten en soortgroepen (een leermoment) en na de pauze is er een lezing door Harrie van der Leij over het nestkastenproject op Golfbaan Welschap.

Ledenbijeenkomst vrijdag 24 maart. Vogelzang en evolutie door Rob Aarts.

Ledenbijeenkomst maandag 27 maart. Lezing Henk Sierdsema over vogel-apps.

Ledenbijeenkomst vrijdag 28 april. Aantal schattingen door Pieter Wouters.

Ledenbijeenkomst vrijdag 19 mei. Excursie door Wim de Jong op de Regteheide (met bolderbier).

Ledenbijeenkomst vrijdag 23 juni. Nachtzwaluwinventarisatie in het Leenderbos.

Ledenbijeenkomst vrijdag 25 augustus. Vakantiefoto's.

Ledenbijeenkomst vrijdag 22 september.

Ledenbijeenkomst vrijdag 27 oktober. Slaapplaatsen Blauwe Kiekendief door Ernest Van Asseldonk.

Ledenbijeenkomst vrijdag 24 november. Fotowedstrijd Thema ”Vogels en de mens”.

Ledenbijeenkomst vrijdag 22 december. Vogelquiz door Harold Bierens.

 

 

Klapekstersimultaantelling