De Blauwe Klauwier is de naam van het verenigingsblad dat tot voor enkele jaren werd uitgegeven. Tegenwoordig wordt veel informatie verspreid via deze website.

In de Blauwe Klauwier stonden verslagen van activiteiten, onderzoeken en bijzonderheden over vogels en vogelaars, besprekingen van natuurgebieden, enz. De resultaten van vogeltellingen worden vaak in de vorm van een rapport gepubliceerd.

 

  • Ingezonden mededelingen van leden en informatie over interessante sites. voorbeeld
  • Een scala aan artikelen verscheen in de Blauwe Klauwier variërend van klimaatverandering of veldherkenning wespendief tot nestkastenverslag Koningshof. voorbeeld 
  • Bespreking van publicaties van o.a. leden. voorbeeld
  • Leden spreken openhartig over hun persoonlijke drijfveren, achtergronden en passie voor het vogels kijken. voorbeeld

     

Van de laatste jaargangen wordt de inhoudsopgave getoont in onderstaande tabel, de betreffende artikelen kunnen bij de redactie worden opgevraagd.

 

Blauwe Klauwier 1975 - 2004 inhoud
Blauwe Klauwier 2005 november
Blauwe Klauwier 2006 januari
Blauwe Klauwier 2006

april

Blauwe Klauwier 2006 oktober
Blauwe Klauwier 2007 januari
Blauwe Klauwier 2007 april
Blauwe Klauwier 2007 oktober
Blauwe Klauwier 2008 januari
Blauwe Klauwier 2008 oktober
Blauwe Klauwier 2009 januari
Blauwe Klauwier 2010 april
Blauwe Klauwier 2011 januari
Blauwe Klauwier 2011 april
Blauwe Klauwier 2012 januari
Blauwe Klauwier 2012 mei
Blauwe Klauwier 2013 januari