De wespendiefinventarisatie is opgezet met als doel meer inzicht te krijgen op het aantalsverloop in een deel van de Kempen. Het onderzoekgebied ligt ten westen van Eindhoven en is totaal 224 km2 groot. Dit gebied wordt jaarlijks in alle soorten bossen en landschappen van 1 juli t/m 15 augustus bijna dagelijks onderzocht op de aanwezigheid van wespendieven.

Er wordt intensief naar vliegende wespendieven en eventuele voedselvluchten gekeken en indien mogelijk worden nesten gezocht en worden jonge wespendieven geringd. Door enkele uren te posten op een locatie en langdurig te zoeken met verrekijkers en telescopen kunnen bewegingen van vliegende wespendieven op topografische kaarten worden ingetekend. Hoewel het een intensief onderzoek is van een moeilijke soort, is het ook een heel interessante en boeiende bezigheid. Het onderzoek loopt al vanaf 2003 en jaarlijks werken er een aantal leden aan mee. Voor nieuwe leden is dit onderzoek erg leerzaam en zeker aan te bevelen. De jaarlijkse resultaten worden beschikbaar gesteld aan Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN). Rond half augustus, als de jonge vogels zijn uitgevlogen, vertrekken de volwassen vogels naar Afrika. Enkele weken later volgen de jonge vogels voor hun eerste grote vliegreis naar Afrika. De overwinterende volwassen wespendieven komen het jaar daarop, in de loop van mei, weer terug naar de broedplaatsen in de Kempen. De jonge vogels komen pas het tweede of derde jaar terug.

 

In 2010 heeft Douwe Witteveen een documentaire gemaakt over de wespendief.

 

Middels publicaties, zoals artikelen en nieuwsbrieven worden geïnteresseerden op de hoogte gesteld van het onderzoek in de Kempen: