De enige uil die geen gebruik maakt van holen/nestkasten. Hij hergebruikt oude nesten van zwarte kraaien, eekhoorns en roofvogels. In het vroege voorjaar vind de balts plaats. Deze is echter niet uitbundig zodat het niet makkelijk is om de soort te inventariseren. Daarom is in 1998 een onderzoek gestart met het inventariseren van geslaagde broedsels. Dit onderzoek loopt nog. De jongen verlaten na zo’n drie weken het nest en beginnen dan te bedelen. Dit bedelen is goed te horen. Op windstille avonden is de hoorafstand makkelijk zeshonderd meter. Dit langdurig onderzoek heeft al aangetoond dat het niet goed gaat met de ransuil in de Kempen.

 

Literatuur