In de late avondschemering ontwaakt de Nachtzwaluw van zijn slaapplaats, een plek op de zandige bodem of tak van een boom. Het silhouet van een vogel met spitse vleugels als van een koekoek laat zich zien in de lucht. Tijdens een korte vlucht naar de zangpost is vaak de krruIET-roep te horen, soms begeleid door het klappen met de vleugels. Korte tijd later begint het bekende snorren vanuit een zangpost.

 

De monitoring van deze soort in het Leenderbos door vogelwerkgroep De Kempen werd gestart in 1987 en heeft tot op heden een ononderbroken reeks opgeleverd waarbij de trend significant positief is. Behalve deze jaarlijkse inventarisaties hebben in 2008 tot en met 2010 broedbiologische onderzoeken door SOVON plaatsgevonden. In 2009 werden 66 territoria nachtzwaluwen in Boswachterij Leende vastgesteld. De telling beslaat een periode van 15 mei tot en met 10 augustus en jaarlijks worden de data van alle avonden in een verslag gerubriceerd ten behoeve van Staatsbosbeheer Leende.

 

 

veldkaarten

 

 

Jaarverslagen:

 

 

Handleiding online invoer BMP (wsn) met autoclustering

 

 

Literatuur: