De Grote Gele Kwikstaart is een soort die in onze regio veelal langs laaglandbeken met bij voorkeur snelstromend water voorkomt. Broedmogelijkheden worden daarom vaak gezocht in/nabij watermolens, sluisjes, stuwtjes en vistrappen.

 

Zoals de Avifauna Online op website Vogels in De Kempen aangeeft was de Grote Gele Kwikstaart in de Kempen vóór 2000 slechts een uiterst schaarse broedvogel (1-5 paren). Sinds de eeuwwisseling lijkt een ware opmars gaande. Met name de laatste vijf jaren is daardoor de status van de soort veranderd naar zeer schaars (6-25 paren) en dat niveau lijkt zich redelijk te handhaven.

 

Vanwege deze opmars en een artikel in de Blauwe Klauwier van januari 2006 hierover (De Grote Gele Kwikstaart in de Kempen: incidentele toename of nieuwe ontwikkeling?) is het VIB (Vogel Initiatief Brabant) vanaf 2006 begonnen met het monitoren van de soort in heel Noord Brabant.

 

Op een speciaal daarvoor opgezette website (www.grotegelekwik.nl) zijn de laatste trends en ontwikkelingen goed te volgen.

 

Omdat de soort ook lijkt te profiteren van kunstmatige nestgelegenheid zijn de laatste jaren o.a. door leden van onze vogelwerkgroep (maar ook IVN en KNNV) op diverse locaties nestkasten geplaatst in en om Eindhoven.

 

Vanaf eind maart tot ver in juni kan op geschikte locaties naar de soort worden gezocht en kunnen waarnemingen worden doorgegeven. Dit kan via websites als bovengenoemde site www.grotegelekwik.nl, maar ook via www.waarneming.nl en bij voorkeur natuurlijk via www.vogelsindekempen.nl.

 

 

 

Artikelen zoals verschenen in de Blauwe Klauwier: