Vogelwerkgroep De Kempen doet al vele jaren onderzoek naar het voedselgedrag van de Groene Specht in de Kempen.

De belangrijke onderzoeksvragen zijn:

  1. Welk voedsel wordt gegeten?
  2. Hoe wordt het voedsel vergaard?

De eerste onderzoeksresultaten zijn reeds gepubliceerd in het tijdschrift Limosa (LIMOSA 87 (2014): 74-81).
Maar het onderzoek loopt door.

Om een goed zicht te krijgen op het voedsel zijn er al vele honderden strontjes geanalyseerd. We maken een onderscheid in herfst/wintervoedsel en lente/zomervoedsel en ook in groene spechten die in hoofdzakelijk open -en of bewoond gebied leven en groene spechten die hoofdzakelijk in bossen leven.

 

Strontje van de Groene Specht

Strontje van de Groene Specht

 

We hebben een speciale activiteit ontwikkeld om erachter te komen wat de jongen te eten krijgen. Daarvoor “spoelen” we de nestholtes zodra de jongen uitgevlogen zijn. We zorgen dat we de nestholte zo goed mogelijk uitspoelen en filtreren het materiaal zodat we kwantitatief kunnen bepalen wat de jongen te eten hebben gekregen.

Om de foerageeractiviteiten in de winter in bossen te volgen worden door ons in de zomer zoveel mogelijk nesten van rode bosmieren opgespoord en ingetekend. Deze kunnen dan in de winter regelmatig gecontroleerd worden om te kijken of er bezoek geweest is van de groene specht. Het is niet eenvoudig om vast te stellen welke soort een bezoek heeft gebracht aan een mierennest. Andere soorten (merel, vos etc.) doen dit hoofdzakelijk om larven van de gouden tor te zoeken die in de nestkoepel overwinteren, maar een groene specht doet dit ook. Daarnaast graaft de groene specht echter ook soms mieren op die zich op zo’n 60 cm diepte onder de grond bevinden. Daarvoor moet er een behoorlijk diep gat gegraven worden. Het opgraven van de mieren is een typische activiteit van de groene specht.

 

Groene Specht

Groene Specht

 

Literatuur: