Kiekendieven zijn de enige roofvogels in Nederland die gezamenlijk slapen. Ook binnen het werkgebied van onze vogelwerkgroep zijn een aantal plaatsen waar Blauwe kiekendieven komen slapen. De slaapplaatsen liggen vrijwel allemaal op heideterreinen, een enkele bevindt zich in moerasgebied. Het aantal slapers verschilt sterk per slaapplaats. Er zijn diverse slaapplaatsen waar maar een tot enkele vogels komen slapen. Er is, zover bekend, slechts een slaapplaats waar meerdere, tot 13 ,vogels samen komen om te slapen. Door het rapen en pluizen van braakballen hebben we een goed inzicht gekregen in het voedsel van de Blauwe kiekendief. Het stapelvoedsel bestaat uit Veldmuizen, maar daarnaast vinden we ook nogal wat vogelprooien in de braakballen.

 

Literatuur