Op verzoek van de eigenaar van het Nederlands Opvangcentrum voor Papegaaien (N.O.P) is in 2008 door Vogelwerkgroep De Kempen een nestkastenproject gestart in het Papegaaienpark. Coördinator voor dit project is Wil de Veer, die samen met zijn vaste medewerkers de taak op zich heeft genomen om dit in goede banen te leiden. Op 17 januari werd begonnen met het ophangen van 76 genummerde nestkasten. Deze werden alle geplaatst in het oude gedeelte. In 2009 werden er ook nestkasten in het nieuwe deel opgehangen. Totaal hanger er nu 148 kasten. De kasten worden ieder jaar drie keer gecontroleerd.

 

Speciaal voor de bezoekers van het Papegaaienpark zijn er vier kastjes met aan één kant glas, afgeschermd door een weg te schuiven triplex plaatje, opgehangen zodat men het eventuele broedproces kan volgen.

 

Vanwege het verdwijnen van enkele broedgelegenheden voor de steenuil in de directe omgeving van het Papegaaienpark, aanleg industriegebied Habraken, is ook voor deze soort een nestkast opgehangen.

 

Interessant bij dit project is de vergelijking die op sommige zaken en over enige jaren getrokken zou kunnen worden met onder andere het nestkastenproject op Koningshof (Jan Wouters) en op Golfbaan Welschap (Wil de Veer).

 

Een ander interessant gegeven kan zijn: “voeren de oudervogels hun jongen veel hardvoer, doordat juist dit in grote hoeveelheden voorradig is (denk aan het voeren van de vogels door bezoekers die nootjes kopen in de aanwezige winkel); zijn er door het makkelijk aan te slepen voedsel grotere legsels; is het begin van de eileg eerder dan op de andere projecten en is het succes dan juist groter of kleiner (daarom worden de kasten op Golfbaan Welschap en het N.O.P. in dezelfde week gecontroleerd); zijn er meer of minder tweede broedsels en vervolglegsels en zijn deze meer of minder succesvol; zijn er door het hardvoer meer dode jongen in de nesten doordat de (zachte) maagwand van de juveniele vogels hier nog niet goed tegen kan.”

 

De broedresultaten van het N.O.P. en van Golfbaan Welschap worden jaarlijks doorgegeven aan het Landelijk NEtwerk voor STudies aan nestKASTbroeders (afgekort NESTKAST). NESTKAST is het netwerk waarin amateur nestkastonderzoekers (controleurs en ringers), professionele nestkastonderzoekers (NIOO-KNAW, Nederlands instituut voor Ecologie), het Vogelstation (VT) en Sovon Vogelonderzoek Nederland bij elkaar komen voor het verzamelen en uitwisselen van gegevens, wetenswaardigheden en ervaringen op het gebied van nestkastonderzoek. De gegevens zullen worden geanalyseerd en in een rapport worden uitgebracht.

In 2013 is om moverende redenen gestopt met het nestkastenproject N.O.P Papegaaiencentrum!

 

 

Lees meer...