In 1996 is een groep vrijwilligers van VWG De Kempen onder leiding van Minke Bozuma gestart met een nestkastenproject op Golfbaan Welschap. Vanaf 2002 is Wil de Veer coördinator van dit project. In 1996 zijn er 50 nestkasten opgehangen en in 2010 hingen er 124. De kasten worden ieder jaar drie keer gecontroleerd.

 

De broedresultaten van Golfbaan Welschap worden jaarlijks doorgegeven aan het Landelijk NEtwerk voor STudies aan nestKASTbroeders (afgekort NESTKAST).

 

Birdwatching Golfbaan Welschap

 

Sinds 2004 wordt er door Wil de Veer deelgenomen aan de Nationale Golfcourse Birdwatching Day, georganiseerd door de Nederlandse Golf Federatie. Doel is het tellen van de vogelsoorten die op de golfbaan voorkomen. Landelijk wordt er op meer dan vijftig golfbanen geteld. Tot en met 2010 werden de tellingen rond 15 mei uitgevoerd. Vanaf 2011 zullen de tellingen over een periode van tien jaar, eind april worden gedaan.

 

 

 

Literatuur: