De krachtigste uil die bij ons voorkomt. Het is een echte holenbroeder die bij uitzondering gebruik maakt van oude nesten van de zwarte kraai en van roofvogels, en soms gebruik maakt van konijnenholen. De soort neemt sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw sterk in aantal toe. Waarschijnlijk een gevolg van het ouder worden van onze bossen en tevens heeft de soort zich goed weten aan te passen aan de toch relatief voedselarme bossen van de Kempen. In Reusel loopt een nestkastenproject om de soort beter te kunnen volgen.

 

Verder wordt het ophangen van nestkasten voor deze soort afgeraden. Ze weet zich heel goed zelf te redden.

 

In Estland was de bosuilencamera weer actief!

 

Literartuur: