In 2016 is Vogelwerkgroep De Kempen in samenwerking met de gemeente Eersel begonnen aan een akkervogelproject. De gemeente stelde vijf hectare grond uit de kortlopende pacht ter beschikking met als doel de biodiversiteit te verhogen, vooral op het gebied van vogels. Aan Vogelwerkgroep De Kempen werd gevraagd om te adviseren welke kavels het beste konden worden gekozen en bovendien werd gevraagd te adviseren hoe deze 5 hectare in te zaaien en tellingen te verrichten.

Samen met de gemeente is een projectgroep samengesteld en de adviezen van VWG De Kempen zijn overgenomen en uitgevoerd. Voor de vogeltellingen is een structuur opgezet zodat tellingen steeds volgens dezelfde standaard uitgevoerd worden. Voor het inzaaien van de vogelakkers is een zogenaamde nulmeting door uitgevoerd zodat het effect van het aanleggen van de vogelakkers getoond kan worden. Daarnaast worden gedurende het project ook steeds de conventioneel verpachte kavels geteld, zodat in deze periode steeds een eerlijk vergelijk gemaakt kan worden tussen de vogelakkers en de normale akkers.

Het project in Eersel loopt nu twee jaar en er is nog één jaar te gaan. VWG De Kempen hoopt natuurlijk dat het een vervolg krijgt, want de resultaten zijn heel positief. Inmiddels zijn de tellingen ook uitgebreid met muizenmonitoring en dagvlindertellingen, want naast de vogels profiteren ook tal van andere organismen van het aanleggen van de vogelakkers.

Het project heeft inmiddels ook zijn uitstraling op naburige gemeentes niet gemist. In 2019 gaat VWG De Kempen ook een project doen met de gemeente Bladel (5 ha.) en met de gemeente Veldhoven (10 ha.)

Voor alle drie de gemeentes zijn zaaiplannen ingediend voor 2019, waarbij de geleerde lessen uit voorgaande jaren in Eersel meegenomen worden.

De locaties van de vogelakkers in de drie gemeentes zijn hieronder te vinden:

 

Rapporten

2022

 2020

2019

2018