2019

• Bierens, Harold., Deeben, Wim., Heijnen, Tom., Kolsters, Jan., Pelt, Paul van., Sloendregt, Mark., Wouters, Jan., & Wouters, Pieter. (2019). Dal van de Kleine Beerze, nulmeting broedvogels 2018. (Uitgave VWG De Kempen)

• Kolsters, Jan., Wouters, Pieter., Veer, Wil de., Heijnen, Tom., Deeben, Wim., Sloendregt, Mark., Bierens, Harold., & Pelt, Paul van. (2019). Broedvogels van de Visvijvers Valkenswaard Oost 2018. (Uitgave VWG De Kempen)

2018

•Kessel, Jacques van (2018). Raven in Leenderbos, Valkenhorst en Groote Heide in 2018

•Kessel, Jacques van (2018). Rapport Roofvogels in het Leenderbos

2017

• Kessel, Jacques van (2017). Overzicht raaf waarnemingen in de Kempen 1973 - 2017.

• Kessel, Jacques van (2017). Overzomerende en overwinterende grauwe ganzen in de Brabantse Kempen. Resultaat tellingen mei 2016-maart 2017.

• Kolsters, Jan & de Veer, Wil (2017). Rapport Valkenhorst Ten Westen vd Tongelreep 2017

2016

• Kolsters, Jan., van der Krieken, Piet., Wouters, Pieter & Jansen, Noud (2016). Kansen voor akker- en struweelvogels in de gemeente Eersel. Uitgave VWG De Kempen.

• Kolsters, Jan., Wouters, Pieter., Veer, de Wil., Heijnen, Tom., Deeben, Wim & Sloendregt, Mark.(2016). Broedvogels van de Visvijvers Valkenswaard 2015. Uitgave VWG De Kempen.

2015

2014

2013

 • Kessel, Jacques van (2013), Roofvogelonderzoek in het beekdal van de Dommel, een eerste verkenning in 2013. Uitgave VWG De Kempen.

 

 2012

 • Sloendregt, Mark (2012), Kerkuilbroedgegevens 2012. Uitgave VWG De Kempen.

 

2011

 • Kessel, Jacques van (2011), Vogeltellingen winter 2010-2011 in de Dommelbeemden, de Hogt, Heuvelse Putten en Klotputten. Uitgave VWG De Kempen.

 

 2010

 • Kessel, Jacques van(2010), Vogeltellingen in het najaar van 2010 in het natuurgebied de Dommelbeemden. Uitgave VWG de Kempen.

 

2009

 • Kolsters, Jan / Deeben, Wim / Veer, Wil de/ Kessel, Jacques van en Wouters, P. (2009), Broedvogelinventarisatie van het gebied Grootmeer en Kleinmeer in 2009. Uitgave VWG De Kempen.

 

2008

 • Kessel, Jacques (2008), Grootmeer en Kleinmeer Beheersvisie 2009-2018. Uitgave VWG De Kempen.

 

 2007

 • Kolsters, Jan en Veer, Wil de (2007), Buikheide 2006. Uitgave VWG De Kempen

 

2006

 • Kolsters, Jan en Wouters, Pieter (2006), Broedvogelinventarisatie van de voormalige viskwekerij Valkenswaard in 2005. Uitgave VWG De Kempen.

 

2005

 

 

2004

 

 

2003

 

 

2002

 

 


2001

 

 

2000

 

 

1999

 

 

1998

 

 

1997

 

 

1996

 

 

1995

 

 

1994

 

 

1993

 

 

1992

 

 

1991

 

 

1989

 

 

1985

 

 

1983

 

 

1982

 

 

1981

 

 

1980

 

 

1979

 

 

1975

 

 

1973